• ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

    ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

  • ประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ

    ประกาศผลสอบข้อเขียนพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช

  • เรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.