แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 20
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3 เขียนโดย admin 44
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่2 เขียนโดย admin 39
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่1 เขียนโดย admin 35
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เขียนโดย admin 25
เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติ ร่วมกิจกรรม "โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เขียนโดย admin 19
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนกันยายน เขียนโดย admin 29
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนสิงหาคม เขียนโดย admin 17
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนพฤษภาคม เขียนโดย admin 21
แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนเมษายน เขียนโดย admin 23
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.