แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562 เขียนโดย admin 17
โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 19
ประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง เขียนโดย admin 23
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เขียนโดย admin 51
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561 เขียนโดย admin 26
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เขียนโดย admin 24
แผนปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2561 เขียนโดย admin 85
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3 เขียนโดย admin 99
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่2 เขียนโดย admin 95
สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่1 เขียนโดย admin 78
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.