ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

67404

67405

67406

67407

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.