• ประกาศผลสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    ประกาศผลสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้า

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่

  • เรื่องสื่อสารประจำปีที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นบพระ63
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.