สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่2

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม รุ่นที่ 2 การสร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยมีนายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรมร่วม 400 คน ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

IMG 3248

IMG 3249

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.