ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายไพโรจน์   แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต สถิติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมรับทราบการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561-2564

IMG 3244

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.