สถิติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศิลาภูษาชากังราว"

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สถิติจังหวีัดกำแพงเพชรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "ศิลาภูษาชากังราว" ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร

pusamala01

pusamala02

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.