เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง :ผู้สูงอายุ

loder

การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ

-จำนวนประชากรทั้งจังหวัด

-จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด

-จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

-จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน

-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยพิการ

-จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน

-จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศํย

-จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง

-จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส

-จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอยู่กับเด็ก

-จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยาลำบาก

-ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช

จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้

-จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

-จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวกรวดเร็ว

-จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ

-จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น(คน)

-จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานเลี้ยงตัวเอง/ครอบครัว

-จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับครวามช่วยเหลือ

จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนที่มีภาวะที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน

ส่งเสริมและพัฒนาสูขภาวะของผู้สูงอายุ

-จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน

-จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์

-จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน

-จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงค์ชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน

-จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์

-จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงของร่างกายและจิตใจ

บทวิเคราะห์

 

ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ

 

จังหวัดกำแพงเพชร มีประชากรทั้งสิ้น ปี 2556 ถึงปี 2559 จำนวน 728,631 729,522 730,158 และ 729,542 คน ตามลำดับ และประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ปี 2556 ถึงปี 2559 จำนวน 113,424 118,000 122,104 และ 111,772 คน ตามลำดับ

old

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ของจังหวัดกำแพงเพชรพบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่ได้จดทะเบียนผู้พิการ ปี 2556 ถึงปี 2559 จำนวน 1,403 1,485 1,742 และ 2,269 คน ตามลำดับ พบว่าผู้สูงอายุที่จดทะเบียนผู้พิการมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ปี 2556 – 2559 ตามลำดับold2

metadata-oldthai

 

กลับ

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้19
เมื่อวาน26
อาทิตย์นี้171
เดือนนี้492
ทั้งหมด50402

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์