เนื้อหา

ชุดข้อมูลกลาง :ท่องเที่ยว

tarval

พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว

-จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย

-จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

-ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย

-ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

-รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด

-จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด

-จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home Stay/Guest House ที่ได้รับมาตรฐาน

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยือน

พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร

-จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว

-จำนวนมัคคุเทศก์ที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้

-รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร

-จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท้องเที่ยว

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของประชากร

พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

-ปฏิทินการท่งเที่ยวประจำปีของจังหวัด

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ

-จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องน้ำและน้ำดื่ม สาธารณที่ได้มาตรฐาน

-ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นต่อเดือน

-ปริมาณขยะที่ได้รับการจำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน

พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

-จำนวนร้านค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

-จำนวนสินค้าของฝากของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน(เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)

-มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและที่ระลึก(OTOP) ของจังหวัด

พัฒนาการตลาด

-รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด

-รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนืองกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด

บทวิเคราะห์

 

ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ : การท่องเที่ยว

          จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาภายในจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ปี 2556 – 2559 คิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 579,341, 604,199, 642,584 และ 682,400 คน ตามลำดับ และคิดเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศจำนวน 18,562, 18,653, 20,530 และ 21,420 คน ตามลำดับ 

tour

 

           รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2556 – 2559 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรจากทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  มีรายได้จำนวน 13,310 ล้าน 15,294 ล้าน 15,341 ล้าน และ 15,217 ล้านบาท ตามลำดับ

tour2

metadata-treval

 

กลับ

 

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้19
เมื่อวาน26
อาทิตย์นี้171
เดือนนี้492
ทั้งหมด50402

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์