ชุดข้อมูลจังหวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์

ชุดข้อมูลจังหวัด ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ชุดข้อมูลจังหวัด ด้านเท่องเที่ยว : ท่องเที่ยว

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.