โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร มีดังต่อไปนี้

๑.กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

๒.บริหารจัดการการจัดทำสำมะโน

๓.บริหารจัดการการสำรวจข้อมูล

๔.ส่งเสริมวิชาการมาตรฐานและควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ

๕.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

๖.ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำเผยแพร่และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่

๗.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Poll

คูณต้องการข้อมูลสถิติด้านใดมากที่สุด?

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้12
เมื่อวาน113
อาทิตย์นี้679
เดือนนี้679
ทั้งหมด52527

Powered by Kubik-Rubik.de