ที่ตั้งสำนักงาน


สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร 

 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร  ชั้น 3 

ถ.กำแพงเพชร - สุโขทัย  ต.หนองปลิง  อ.เมือง  62000


สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.