เนื้อหา

สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่2

      เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม รุ่นที่ 2 การสร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยมีนายไพโรจน์  แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมอบรมร่วม 400 คน ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

IMG 3248

IMG 3249

สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3

      เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม รุ่นที่ 3 โดยวิทยากรจากเน็ตอาสาภาคเหนือ มีผู้เข้าอบรมร่วม 95 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

IMG 3250

IMG 3251

สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่1

      เมื่อวันที่10 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม "รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่สู่ตลาดการค้าออนไลน์ผ่านโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โดยมีนางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต  สถิติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

IMG 3246

IMG 3247

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.