เนื้อหา

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนมกราคม 2562

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางสาวทชพร  วงษ์ไกร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลในโครงการต่างๆ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดบางลาด หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

50474622 367095807405757_4818944140651790336_n

50480789 367097137405624_5468140533480161280_n

50515067 367097207405617_6144021287535640576_n

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.