เนื้อหา

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

     เมื่อวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ(สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา) ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน และบ้านโละโคะ หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 

IMG 3821

IMG 3820

IMG 3822

IMG 3823

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.