เนื้อหา

Inforgraphic / บทวิเคราะห์ พลังงาน 2560

enagy01

 

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร  / / / / ดาวน์โหลด / / / / PDF ไฟล์

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.