เนื้อหา

Infographic / บทวิเคราะห์ ข้าว 2560

rice60

บทวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้อมูลข้าวจังหวัดกำแพงเพชร>>>>>>>>ดาวน์โหลด PDF ไฟล์

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.