ข่าวมาใหม่

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์      เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถิติจังหวัดกำแพงเพชรและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ ณ วัดคูยาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล       เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัชชัย  สีสุวรรณ เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นางปราสัย   อำพันฉาย สถิติจังหวัดกำแพงเพชร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม ตำบลนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์

    สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพ

  • สถิติจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดและคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล

    สถิติจังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการสถิติจังหว

  • สถิติจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

    สถิติจังหวัดกำแพงเพชรเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.