สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3

สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐตามโครงการ 1 จังหวัด 1 กิจกรรม รุ่นที่ 3 โดยวิทยากรจากเน็ตอาสาภาคเหนือ มีผู้เข้าอบรมร่วม 95 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท

  • แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

  • สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทัล รุ่นที่3

    สำนักงานสถิติจักอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะดิจิทั

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.