ข่าวมาใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยานยน 2560 รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชาอนุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563

    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โค

  • รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

    รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรร

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.