ข่าวมาใหม่

  • การแสดง แสง สี เสียง

    การแสดง แสง สี เสียง

  • งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง ประจำปี2561

    งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง ประจำปี2561

  • สถิติจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติสำรวจโครงการตลาดประชารัฐ

    สถิติจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติสำรวจโครงการต

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.