ข่าวมาใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ      เมื่อวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ(สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา) ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน และบ้านโละโคะ หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ      เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ในการนี้นางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต สถิติจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน  เทพกุล พร้อมด้วยคณะร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลตามโครงการต่างๆ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

    สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่สำรวจความคิด

  • สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ

    สถิติจังหวัดกำแพงเพชรร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำ

  • แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561

    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.