ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรม โดยนางสาวลัคนา  ตันติวัฒน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยียมศูนย์ ICT ชุมชน ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร           เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรม โดยนางสาวลัคนา  ตันติวัฒน์ พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร      อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

    ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

  • ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

    ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัด

  • ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานนบพระ-เล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชร

    ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานนบพระ-เล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพช

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.