งานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล

งานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล         เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559 สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร โดยนางปราสัย  อำพันฉาย ได้เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ผู้ตรวจราชการกรม โดยนางสาวลัคนา  ตันติวัฒน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยียมศูนย์ ICT ชุมชน ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560

    โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 2560

  • งานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล

    งานพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันฉัตรมงคล

  • ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

    ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ ICT ชุมชน

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.