ข่าวมาใหม่

โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561

โครงการ       เมื่อวันจันทรืที่ 24 ธันวาคม 2561 นายเทวัญ  หุตะเสวี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561 ในการนี้นางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต  สถิติจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะผู้ประสานงานอำเภอปางศิลาทอง ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการข้อมูลสถิติ ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลโครงการต่างๆ และสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ"หน่วยบำบ... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

ประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง       เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 นายเชาวลิตร  แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ (บ้านป่าคา) ครั้งที่3/2561 ณ ที่ทำการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณะทำงานฯ ในการนี้นางสาวขจิตรัตน์  ปรีชาไพศาลจิต สถิติจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำเสน... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562

    แผนปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม 2562

  • โครงการ

    โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช

  • ประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

    ประชุมคณะทำงานโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.