กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 นางปราสัย  อำพันฉาย สถิติจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีเปิด "กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี  ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน   อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559

    งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559

  • การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒

    การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่

  • กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

    กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชี

สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์ราชการ ชั้น 3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร. (055) 705009 โทรสาร (055) 705010

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.